ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Όλη η αλήθεια για τις
κάψουλες

THE
TRUTH
01.
Πάνω από 60 δισεκατομμύρια κάψουλες για μηχανές αυτόματης παρασκευής ροφημάτων παράγονται κάθε χρόνο παγκοσμίως.
02.
Η διαλογή των υλικών και ο καθαρισμός τους απαιτεί μεγάλο κόστος και κάνει πολύ δύσκολη την ανακύκλωση τους.
03.
Μεγάλο ποσοστό τους θα καταλήξει σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ωκεανούς και θα παραμείνει εκεί έως και 500 χρόνια.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 12GODS ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα λιπασματοποιήσιμα υλικά είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον, και βιώσιμη λύση.

Η κάψουλα μας είναι κομποστοποιήσιμη όχι μόνο σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, αλλά και σε οικιακούς κήπους. Δημιουργήθηκε από μια μεμβράνη κυτταρίνης που προέρχεται από πολτό ξύλου από αειφόρα διαχειριζόμενα δέντρα. Αυτό το λεπτό, ελαφρύ υλικό διαλύεται γρήγορα και ουσιαστικά έχει μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα.

Παράγεται με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε μια βιομηχανική κομποστοποίηση 95,6% της κάψουλας θα διασπαστεί σε νερό και CO2 μέσα σε διάστημα 2 μηνών.

Η νέα λιπασματοποιήσιμη κάψουλα της 12GODS, εμπλουτίζει το υπέδαφος με ωφέλιμα συστατικά για την θρέψη του εδάφους. Με αυτόν τον τρόπο, μειώσαμε σημαντικά τόσο τις εκπομπές άνθρακα, όσο και τη ροή αποβλήτων που σχετίζονται με τα προϊόντα μας.

Κοινωνία, ανοιχτή στις προκλήσεις!

Θέλουμε ένα μέρος από το κέρδος, να αποδίδεται εκεί από όπου ξεκίνησε: στο χωράφι.

Συνδέουμε τους παραγωγούς αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) που καλλιεργούν με σύγχρονες μεθόδους βιολογικής γεωργίας σε ένα βιώσιμο δίκτυο αξιοποίησης αυτών, μέσω καινοτόμων προϊόντων.

Τα διάσπαρτα σημεία σε όλη την χώρα όπου φύονται αυτά τα εξαιρετικής αξίας ΑΦΦ, δημιουργεί για εμάς ένα ακόμη κίνητρο. Στόχος μας είναι η δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων, και ειδικά σε περιοχές με οικονομικό και δημογραφικό πρόβλημα,.

Δίνουμε προτεραιότητα στις ακριτικές περιοχές της χώρας και στηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλουμε δυναμικά στην δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης στα ακριτικά σημεία της χώρας.

Πιστεύουμε σε μία κοινωνία ανοιχτή, με πρόσβαση σε όλους, όπου τα καταναλωτικά προϊόντα δεν πρέπει να αποτελούν εξαίρεση.

Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά μια συσκευασία τροφίμων με γραφή Braille και υποστηρίζουμε δράσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η κοινωνία αντιλαμβάνεται τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα κέρδη, την ανταποδοτικότητα τους, τον λόγο για τον οποίο δημιουργείς μια δράση και τον αντίκτυπο που αυτή έχει.

Αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά και την συνεχή συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και το Aroma innovation hub, σε μια κίνηση κατανόησης της προσπάθειας στήριξης θεσμών που συντηρούν και ενισχύουν το οικοσύστημα καινοτομίας, παραχωρούμε μέρος των κερδών μας για την στήριξη περαιτέρω ομάδων, μέσα από τον θεσμό του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.

Contract Farming

Επιλέγουμε Έλληνες παραγωγούς με κριτήριο την ποιότητα και τις ορθές πρακτικές.

Επικεντρώνουμε τις προσπάθειες μας να φέρουμε σε επαφή τους μικροκαλλιεργητές με σύγχρονες μορφές βιολογικής γεωργίας, με ελέγχους και παροχή τεχνογνωσίας, που δεν θα περιορίζεται μόνο στην καλλιέργεια, αλλά και σε προϋποθέσεις ανάπτυξης ή εκσυγχρονισμού της επιχείρησής τους. Θέλουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τους καλλιεργητές, γιατί αυτοί είναι πίσω απο το προϊόν.

Για τον σκοπό αυτό, έχουμε διασφαλίσει μοναδικές συνεργασίες με το «Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.» και τον Κόμβο Καινοτομίας Aroma Innovation Hub, στο πρώτο βήμα της αξιοποίησης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Συμβολαιακής Γεωργίας, η οποία:

  • Εγγυάται, πριν την αγορά των προϊόντων, προκαθορισμένη τιμή, προσαρμοσμένη ανάλογα με την αγορά.
  • Πραγματοποιεί ελέγχους και παρέχει τεχνογνωσία στους καλλιεργητές
  • Πέραν της καλλιέργειας, επεκτείνεται και στις προϋποθέσεις ανάπτυξης ή εκσυγχρονισμού της επιχείρησής τους, συμβαδίζοντας με τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της 12GODS.
  • Εξασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος και τις ικανοποιητικές αποδόσεις παραγωγής.
  • Οδηγεί στην ανταμοιβή των κόπων του καλλιεργητή, με μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας.
  • Μέσω του ερευνητικού κέντρου, στηρίζει την ανάπτυξη νέων προϊόντων από αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και την αξιολόγηση των ιδιοτήτων τους.

Στοχεύουμε, συνεπώς, σε έναν κύκλο ζωής των ΑΦΦ, όπου μέρος από τα οφέλη της παραγωγής, αποδίδονται εκεί από όπου ξεκινάνε όλα: στο χωράφι.

Βιολογική πιστοποίηση

Πιστεύουμε ότι, εάν η συμβατική γεωργία παγκοσμίως αντικατασταθεί με βιολογικές μεθόδους, θα αρχίσουν να αντιστρέφονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό αξίζει να υποστηριχθεί!

Η βιολογική πιστοποίηση είναι μια εθελοντική ετικέτα επαλήθευσης που εφαρμόζεται σε ένα γεωργικό προϊόν η οποία δείχνει ότι το προϊόν έχει αναπτυχθεί και υποστεί επεξεργασία μέσω μεθόδων που πληρούν τα πρότυπα ενός συγκεκριμένου οργανικού προγράμματος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορείς δημιουργούν αμοιβαιότητα μεταξύ των συστημάτων βιολογικής πιστοποίησης για την προώθηση του εμπορίου. Επιδιώκουν να εγκρίνουν μεθόδους γεωργικής παραγωγής που ενσωματώνουν πολιτιστικές, βιολογικές και μηχανικές πρακτικές για την προώθηση της ανακύκλωσης των πόρων, την προώθηση της οικολογικής ισορροπίας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η παραγωγή βιολογικών βοτάνων ενθαρρύνει τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, τη διατήρηση υγροτόπων, δασών και άγριας φύσης, την κυκλική οικονομία πόρων στο αγρόκτημα, την οικολογική συνείδηση και τη βιοποικιλότητα. Η παραγωγή βιολογικών βοτάνων απαγορεύει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τη λυματολάσπη, τα συνθετικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Οι μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα, ενώ η βιολογική γεωργία μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου περιορίζοντα την παραγωγή και τη χρήση συνθετικών νιτρικών λιπασμάτων. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Εγγύηση ποιότητας

Προσπαθούμε να προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα βότανα με δίκαιο εμπόριο, στον κόσμο!

Κάθε λάτρης βοτάνων γνωρίζει ότι δεν καλλιεργούνται όλα τα βότανα παντού. Συνειδητοποιώντας αυτό, εμείς στην 12GODS πραγματοποιούμε εκτεταμένη γευστική σύγκριση και ποιοτικούς ελέγχους κάθε φορά που θα σκεφτούμε να προσθέσουμε έναν νέο προμηθευτή στη λίστα μας. Εάν δεν πληροί τις προϋποθέσεις, απλά δεν θα ενταχθεί στο δίκτυο προμηθευτών μας. Επιπλέον, διαχειριζόμαστε σχολαστικά τη λίστα βοτάνων και προμηθευτών μας και τα αποθηκεύουμε σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες, «κρύα» δωμάτια, για να διατηρήσουμε τη μέγιστη φρεσκάδα.

Επιλέγουμε την πρώτη ύλη των βοτάνων με γνώμονα την ποιότητα και την οργανική πιστοποίηση, καθώς αναζητούμε αρχικά βιολογικά πιστοποιημένα βότανα. Στη συνέχεια, επιλέγουμε την καλύτερη ποικιλία. Εάν βρούμε ένα βότανο υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένο, θα επιλέξουμε πρώτα αυτό το προϊόν. Ωστόσο, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πείρα μας, ορισμένα βότανα δεν είναι καλλιεργήσιμα στην Ελλάδα και δεν φέρουν βιολογική πιστοποίηση. Ως αποτέλεσμα, επιστημονική ομάδα διενεργεί μικροβιολογικές αναλύσεις και ποιοτικά test στα προϊόντα μας, σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων HACCP με βάση το πρότυπο ISO 22000.

Περιορίζοντας τον εαυτό μας μόνο σε πιστοποιημένα βότανα, επιλέγουμε να προσφέρουμε βότανα που η αρχέγονη προέλευση τους βρίσκεται στην γεωγραφική περιοχή του καλλιεργητή μας, αυτό όμως δεν είναι πάντα εφικτό. Για παράδειγμα, ο Ιβίσκος δεν προέρχεται από την Ρόδο, όπως λέει ο μύθος, επειδή δεν υπάρχει καλλιέργεια Ιβίσκου στην Ελλάδα. Εάν είναι δυνατόν, θα επιλέγουμε πάντα την παραδοσιακή προέλευση, αλλά αν δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή, θα επεκτείνουμε την αναζήτηση πέρα από αυτά τα όρια, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων HACCP με βάση το ISO 22000.

CHANGE
HABITS
Μηδενικό
οικολογικό
αποτύπωμα
Η κομποστοποιήσιμη κάψουλα της 12GODS με μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα, βιοδιασπάται πλήρως εντός 23 εβδομάδων στο χώμα εμπλουτίζοντας το με πολλά θρεπτικά συστατικά.
Πιστοποίηση
από επίσημο
φορέα
Οι κάψουλες πιστοποιούνται από επίσημο φορέα, για το μηδενικό τους ενεργειακό αποτύπωμα. Τα τεχνικά πρόσθετα είναι επίσης βιοαποικοδομήσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον.
Παραγωγή
φιλική προς
το περιβάλλον
Στη διαδικασία παραγωγής τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην κατασκευή τους με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άνεμος, ήλιος, υδροηλεκτρική ενέργεια και βιοαέριο.)
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη των οικιακά λιπασματοποιήσιμων υλικών, μας οδήγησαν να διασφαλίσουμε και στην συνέχεια να δεσμευτούμε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας, (κάψουλα, φίλτρο, κουτιά, αυτοκόλλητα, ταινίες, κούτες) είναι λιπασματοποιήσιμα και βιοαποικοδομήσιμα.

Τα κουτιά συσκευασίας μας έχουν πιστοποίηση FSC Standard for Chain of Custody (FSC CoC) το οποίο είναι ένα πρότυπο Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης με σκοπό την προστασία των δασών που έχει εκδοθεί από το διεθνή οργανισμό Forest Stewardship Council (FSC).
Οι απαιτήσεις του προτύπου περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών, σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας τους, δηλαδή από το δάσος προς όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Ελπίζουμε να σας εμπνεύσουμε και να σας ευαισθητοποιήσουμε για να ανακαλύψετε περισσότερα για τον εαυτό σας και τον όμορφο πλανήτη στον οποίο ζούμε.