ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP

Σχετικά με τo e-shop

Ο διαδικτυακός τόπος www.12gods.eu είναι ταυτόχρονα και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης καταναλωτικών προϊόντων μέσω διαδικτύου (e-shop) των προϊόντων πώλησης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «12 ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «12 GREEK GODS» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Σισύφου αρ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα. Οι όροι χρήσης του παρόντος συμπληρώνουν τους γενικούς όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.12gods.eu και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι του παρόντος.

Πριν από κάθε συναλλαγή στον διαδικτυακό τόπο βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς η αποδοχή τους είναι ρητή και ανεπιφύλακτη.

Οι όροι χρήσης δύναται να τροποποιούνται μονομερώς από την «12 GREEK GODS» ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες τις αγοράς. Η τυχόν τροποποίηση των όρων έχουν ισχύ για τις νέες συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μετά την δημοσίευσή τους, και όχι για εκείνες που βρίσκονται ήδη σε εκκρεμότητα.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Χρήστες του e-shop μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ικανά για δικαιοπραξία. Κάθε χρήστης φέρει ατομική ευθύνη για την χρήση του προσωπικού λογαριασμού του στον διαδικτυακό τόπο, η οποία διενεργείται μόνο από τον ίδιο, και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν χρήση του από τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες, για συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν από μη δικαιούχους, με αθέμιτη χρήση στοιχείων και λογαριασμών από τρίτα πρόσωπα.

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για κάθε είδους αθέμιτη ή παράνομη χρήση που μπορεί να βλάψει την υπόσταση του διαδικτυακού τόπου και εν γένει της εταιρείας. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να ακυρώνει συναλλαγές και να αποβάλλει χρήστες, όταν πέσει στην αντίληψή της οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ήθελε υποτεθεί ότι μπορεί να λάβει χώρα μέσω του διαδικτυακού τόπου. Το υποκείμενο των δεδομένων οποτεδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων, να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής ή διόρθωσης προσωπικών δεδομένων, να περιορίσει ή να εναντιωθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να αιτηθεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η «12 GREEK GODS», συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία, διαχειρίζεται υπεύθυνα τα Δεδομένα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η «12 GREEK GODS» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως κύριο σκοπό την ολοκλήρωση των αγορών μέσω του διαδικτυακού τόπου και την αποστολή τους στις διευθύνσεις των πελατών της «12 GREEK GODS».

Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να δοθούν σε τρίτο πρόσωπο, συνεργάτη της «12 GREEK GODS», προκειμένου να διεκπεραιωθεί και να παραδοθεί η παραγγελία σας. Η «12 GREEK GODS» προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η «12 GREEK GODS» ζητά πάντα τη ρητή συγκατάθεσή από το υποκείμενο των δεδομένων, όπως ορίζει ο νόμος, και διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συγκεκριμένων σκοπών ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η «12 GREEK GODS» τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η «12 GREEK GODS» με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύεστε, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση δύναται να δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζει ο νόμος (επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ.), τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας κάθε φορά που τους καταχωρείτε, διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αποκλειστική σας ευθύνη όσον αφορά στη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την «12 GREEK GODS», σε διαφορετική περίπτωση το e-shop και η «12 GREEK GODS» δεν ευθύνονται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων-Τιμολόγηση

Η «12 GREEK GODS» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, που αφορούν τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη έχουν προκύψει ακούσια. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, η «12 GREEK GODS» τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς στον τελικό αποδέκτη των προϊόντων της.

Δύναται να παρουσιαστούν διαφοροποιήσεις στις τιμές κατά τη διάρκεια διαφορετικών χρονικά μεταξύ τους επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στα πλαίσια της πολιτικής τιμών και προσφορών της «12 GREEK GODS».

Η «12 GREEK GODS» δύναται να καθορίζει την ελάχιστη ποσότητα της παραγγελίας, όπως και το μέγιστο αριθμό τεμαχίων ανά συναλλαγή, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς και διαθεσιμότητας εξυπηρέτησης. Η χρέωση των προϊόντων θα γίνεται με βάση τις τιμές που ισχύουν και είναι αναρτημένες στο e-shop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας.

Διαδικασία Παραγγελίας

Επιλέξτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο του αντικειμένου που επιθυμείτε, ώστε να μεταφερθείτε στη σελίδα με την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε. Αφού επιλέξετε το είδος που σας ενδιαφέρει και την επιθυμητή ποσότητα, πατήστε την επιλογή «Προσθήκη στο καλάθι» και το προϊόν μεταφέρεται αυτόματα στο καλάθι των αγορών σας. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη σας αναλυτική κατάσταση των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας ή της πλοήγησής σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την επισκόπηση της κατάστασης των προϊόντων που έχετε στο καλάθι σας (είδη προς παραγγελία) αρκεί να σύρετε το ποντίκι του υπολογιστή σας πάνω στο εικονίδιο του καλαθιού αγορών, το οποίο βρίσκεται άνω δεξιά της οθόνης σας και στο οποίο αναφέρεται το πλήθος των προς αγορά προϊόντων. Εφαρμόστε την ίδια διαδικασία για κάθε κωδικό προϊόντος που σας ενδιαφέρει.

Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και στη συνέχεια επιλέγετε «Ολοκλήρωση». Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάποιο προϊόν από το καλάθι σας μπορείτε να το αφαιρέσετε ή να προσθέσετε διαφορετική ποσότητα για κάποιο άλλο προϊόν. Όταν καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων προχωράτε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια επιλέγετε την ημερομηνία νια και το χρόνο παράδοσης, βάσει των επιλογών που δίνονται από το σύστημα.

Καταβολή τιμήματος

Η καταβολή του τιμήματος της αξίας των επιλεγμένων προϊόντων δύναται να πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής πληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιλογές που διατίθενται, και με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας.

Τροποποίηση της Παραγγελίας

Ο χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις, στέλνοντας μήνυμα στο email info@12gods.eu ή καλώντας στο 2114163818 να προβεί σε τροποποίηση της ήδη ολοκληρωμένης παραγγελίας σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν από τον καταχωρημένο χρόνο παράδοσης (εργάσιμη μέρα θεωρείται το χρονικό διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:30 μέχρι 17:00 εκτός επίσημων αργιών).

Παράδοση - Περιοχές Εξυπηρέτησης

Η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 21:00 και Σάββατο από 09:00 έως τις 20:00 εκτός των επίσημων αργιών.

Η παράδοση καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και κάθε χώρα του εξωτερικού και η μεταφορά της παραγγελίας γίνεται από εταιρεία ταχυμεταφοράς με επιπλέον κόστος, το οποίο καταβάλλει ο καταναλωτής και το οποίο θα του είναι γνωστό κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Επιστροφές Προϊόντων

Η επιστροφή προϊόντων δεν είναι εφικτή, εκτός και αν αποδεδειγμένα τα προϊόντα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που αγοράσθηκαν (π.χ. ενδεικτικά παραμόρφωση των συσκευασιών και αδυναμία χρησιμοποίησής τους από τον χρήστη).

Τελικοί Όροι

Όλο το περιεχόμενό του ηλεκτρονικού καταστήματος, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες και κείμενα είναι πνευματική ιδιοκτησία της «12 GREEK GODS» και προστατεύονται από το νόμο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επενέργεια στο περιεχόμενο του e-shop όπως ενδεικτικά, η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών και είναι αποκλειστικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στο e-shop σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

Η «12 GREEK GODS» επιφυλάσσεται  να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της σε περίπτωση παράβασης των όρων της. Η «12 GREEK GODS» συμμορφώνεται στο παρόν με όσα η Ελληνική και η Κοινοτική Νομοθεσία  προβλέπουν. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά από τους παρόντες όρους μεταξύ καταναλωτή του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και της «12 GREEK GODS» εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.