11/09/2021
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Συμμετοχή στην 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσω του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων ELEVATE GREECE.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
DISCOVER
MORE